telefon: 22 243 97 94
e-mail: biuro@noter.com.pl

Aktualności

Zarząd


Jacek Bacciarelli prezes zarządu - ochroną osób i mienia zajmuję się od 2000 roku, czyli od chwili faktycznego wejścia w życie ustawy o ochronie osób i mienia. Pierwsze doświadczenia i wszystkie niezbędne uprawnienia zdobywałem w firmie Skorpion Security (obecnie grupa Konsalnet) pełniąc obowiązki członka zarządu i dyrektora ds. ochrony. W 2002 roku rozpocząłem pracę na równorzędnym stanowisku w firmie Group4Polska (dyr. ds. ochrony regionu mazowieckiego), by w wyniku przekształceń (fuzja Group4 i Falck) objąć od 2003 roku stanowisko dyrektora krajowego ds. monitoringu połączonych spółek pod nazwą Group4Falck (obecnie grupa Konsalnet). Od 2006 roku przyjąłem nadzór nad pionem ochrony Art-Security Group, a od 2008 roku zasiadałem w zarządzie spółki.

W opisanej dekadzie byłem odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziesiątek instytucji i firm oraz zarządzałem wielomilionowymi budżetami.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą!