telefon: 22 243 97 94
e-mail: biuro@noter.com.pl

Aktualności

Ochrona mienia

Ochrona mienia to działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony - tyle mówi ustawa o ochronie osób i mienia (Art.2 ust.5) definiując, czym jest ochrona mienia.

Naszym zdaniem dobry system ochrony, prócz spełnienia wymogów ustawowych, musi współgrać z przeznaczeniem obiektu i jego głównym zadaniem powinno być zapewnienie maksimum bezpieczeństwa przy minimum wpływu na funkcjonowanie. Aby to uzyskać i przygotować właściwe założenia (wyznaczenie stref ochronnych, rozmieszczenie posterunków, przydzielenie zadań, określenie udziału ochrony technicznej) każdorazowo zapoznajemy się z wymaganiami zleceniodawcy, przeprowadzamy wizję lokalną, wnikliwie analizujemy funkcjonowanie i stan bezpieczeństwa obiektu, identyfikujemy oraz oceniamy zagrożenia.

W kolejnym etapie planujemy realizację usługi i wyznaczamy osobę odpowiedzialną (kierownika ochrony) za przygotowanie, organizację i bezpośredni nadzór oraz opracowanie procedur.

Przystępując do realizacji szacujemy i monitorujemy ryzyko, dbamy o kompletność dokumentacji oraz wypełnienie przepisów prawa, zapewniamy niezbędne środki i odpowiednio przygotowanych pracowników.

Proces rekrutacji umożliwia nam dobranie pracowników spełniających wymagania stawiane przez nas oraz naszych zleceniodawców.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!