telefon: 22 243 97 94
e-mail: biuro@noter.com.pl

Aktualności

Przygotowanie pracowników

Przygotowując pracowników do wykonania obowiązków szkolimy wstępnie oraz w zakresie ochrony tajemnicy służbowej, BHP, ochrony ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej, obowiązków pracownika ochrony, prawnych aspektów ochrony osób i mienia, obsługi urządzeń i systemów technicznej ochrony mienia oraz taktyki i technik działań ochronnych. W szczególnych przypadkach przeprowadzamy specjalistyczne szkolenie z taktyki i technik posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i bronią.

Nie zapominamy o motywacji stwarzając między innymi możliwości awansu.