telefon: 22 243 97 94
e-mail: biuro@noter.com.pl

Aktualności

Rekrutacja

Proces rekrutacji przebiega zawsze według tego samego schematu: selekcja aplikacji, rozmowy kwalifikacyjne lub testy, a jeśli wymagają tego okoliczności, dokonywana jest dodatkowa ocena predyspozycji kandydata oraz szczegółowa analiza przebiegu jego kariery zawodowej.

Nie zapominamy o motywacji stwarzając między innymi możliwości awansu.